Sempozyum Programı

04 EKİM 2017/04 OCTOBER 2017-ÇARŞAMBA

Katılımcı Kayıt İşlemleri

(09.00-09.15)

HAMİT ÇEPNİ / Saloon

Açılış / Opening

(Saat: 09.15-10.15)

 

Prof. Dr. Zeki TEKİN – Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Murat AĞARI – Edebiyat Fakültesi Dekanı

 

Rektör Prof. Dr. İsmail KOCAYUSUFOĞLU- International Balkan University

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin TOPRAK- International University of Sarajevo

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadır AHMETOV- The Eurasıan Humanities Institute

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülzar İBRAHİMOVA- Bakı Avrasiya Universiteti

Rektör Prof. Dr. Refik POLAT- Karabük Üniversitesi

 

Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break: 10.15-10.30

 

(Saat: 10.30-12.00) Hamit Çepni / Saloon

Davetli Konuşmacılar

 

Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN Klâsik Türk Edebiyatı ve Felsefe
Prof. Dr. İsmet EMRE Klâsik Kültür ve Modern Kültür Arasında Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Ali GÜNEŞ Tradition and Modernisation: Misplaced Binaries in the Study of Literature

Öğle Yemeği Arası / Lunch Break: 12.00-13.30 (Kırmızı Salon)

 

(Saat: 13.30-15.00) İlahiyat Fakültesi (A) / Saloon

 1. Oturum / Section I

Müzakereli Bildiriler

 

Prof. Dr. Meşediyev KARA İBRAHİMOĞLU

 

Azerbaycan Dilinin Batı Ağızları ve Türk Dilinin Kars Ağızlarının Sözcük Birimlerinin Karşılaştırmalı-Dilbilimsel Analizi
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÖZKAYA Müzakere
Doç. Dr. Kemal KAHRAMANOĞLU Kıta Avrupası Felsefesi ve Klâsik Şiirimiz
Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK Müzakere
Dr. Mustafa KARADENİZ Cemal Süreya Şiirinde Modernist Bir Tavır Olarak Kişilik
Prof. Dr. İsmet EMRE Müzakere

Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break: 15.00 – 15.15

 

04 EKİM 2017/04 OCTOBER 2017-ÇARŞAMBA

İlahiyat Fakültesi (A) / Saloon

 1. Oturum / Section II

(Saat: 15.15-16.45)

 

Chairman / Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turan Karataş

Araş. Gör. Taner TUNÇ Halit Ziya Uşaklıgil’in “Ayni Tata” ile Oğuz Atay’ın “Beyaz Mantolu Adam” Hikâyelerini Birlikte Okumak
Yrd. Doç. Dr. Osman ORUÇ Selim’in Işığında Turgut’un Özbenliğine Yolculuğu
Dr. Banu ANTAKYALI Modernist Roman ve Selim İleri’nin Ölünceye Kadar Seninim Romanına Psikanalitik Bir Yaklaşım

 

04 EKİM 2017/04 OCTOBER 2017-ÇARŞAMBA

İlahiyat Fakültesi (A) / Saloon

 III. Oturum / Section III

(Saat: 17.00-18.30)

 

Chairman / Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÖZKAYA

Prof. Dr. Bauırcan SARSEKEEV Çalışma Kitabı – Ders Kitaplarının Yeni Bir Türü
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÖZKAYA Rusya Müslümanlarının İlk Hikâye ve Romanlarında Gelenek ve Modernite
Sinem Küçükağaoğlu TUNÇ Usul-i Cedit Mektepler İçin Yazılan Ders Kitabı: “Okış Kitabı”
Okt. Ümit AKIN Modernleşme Algısı Kapsamında Yanlış Batılılaşmaya Bir Örnek: Hüseyin Cavid’in “Uçurum” Dramı

 

Akşam Yemeği / Dinner: 19.00 (Lila Salon)

 

 

 

04 EKİM 2017/04 OCTOBER 2017-ÇARŞAMBA

İlahiyat Fakültesi (B) / Saloon

 1. Oturum / Section I

 (Saat: 13.30-15.00)

 

Chairman / Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeki TEKİN

Yrd. Doç. Dr. Nimet KARA Geleneksel Bir Manzum Sözlük Örneği: Tuhfe-i Şâdî
Yrd. Doç. Dr. İrfan TOSUNCUOĞLU Dil Edinimi ve Kültür Değerlendirmesi
Yrd. Doç. Dr. Fethi NAS Osmanlı Devleti’nde Dil ve Edebiyat Alanındaki Çalışmaların Arka Planı
Dr. Ahmet EVİS Çocukluğun Soğuk Geceleri Romanında Gelenekten Moderne Kolektif Bilincin Temsili

Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break: 15.00 – 15.15

 

04 EKİM 2017/04 OCTOBER 2017-ÇARŞAMBA

İlahiyat Fakültesi (B) / Saloon

 1. Oturum / Section II

(Saat: 15.15-16.45)

 

Chairman / Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gülnaze Jurayeva

Prof. Dr. Abdykadyrova Tursynai RYSTAEVNA  
Doç. Dr. Nadirhan HASANOV Ahmed Yesevi ve Alişir Nevai
Çiğdem ÇELİK Özbek Yazarı Mirzakelan İsmaili’nin Özbek Edebiyatındaki Yeri
Aigül SANDIBAYEVA Çok Anlamlı Kelimelerin Semantik Potansiyeli
Aynur ALİZADE, Zarifa GULİYEVA Application Of Intelligent Tutoring System as a Modern Language Learning Device,

 

04 EKİM 2017/04 OCTOBER 2017-ÇARŞAMBA

İlahiyat Fakültesi (B) / Saloon

 III. Oturum / Section III

(Saat: 17.00-18.30)

 

Chairman / Oturum Başkanı: Doç. Dr. Orhan OĞUZ

Doç. Dr. Orhan OĞUZ Niyete Karşı Metin, Şaire Karşı Şiir: Attila İlhan’ın “Tarz-I Kadim” Şiirinde Geleneğe Bakış
Yrd. Doç. Dr. Yâsemin AKKUŞ Attilâ İlhan’ın Şiirlerinde Klasik Şiir Epigrafları
Okt. Pınar ÇAKIR Garipler Sokağı Romanında Modernizm ve Gelenek Algısı
Cansu Delibalta Gürbulak Hurşid Devran’ın “Asumanda Güneş Yok İdi” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme

 

Akşam Yemeği / Dinner: 19.00 (Lila Salon)

 

05 EKİM 2017/05 OCTOBER 2017-PERŞEMBE

İlahiyat Fakültesi (A) / Saloon

Davetli Konuşmacılar

(Saat: 09.00-10.00)

 

Prof. Dr. Bilal YÜCEL Fiil Çekimlerinde Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşımlar Nasıl Birleştirilebilir?
Prof. Dr. Turan KARATAŞ Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiir Cehdi

 

Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break: 10.00 – 10.15

 

05 EKİM 2017/05 OCTOBER 2017-PERŞEMBE

İlahiyat Fakültesi (A) / Saloon

 1. Oturum / Section I

Müzakereli Bildiriler

(Saat: 10.30-12.00)

 

Okt. Seyfullah ÖZTÜRK, Okt. Vildan ÖNCÜL Gelenekten Modernleşmeye Mezar Taşlarında Dilsel Değişim
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN Müzakere
Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK Modern Dil Teorileri ve Toplumsal Dizayn
Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE Müzakere

 

Öğle Yemeği Arası / Lunch Break: 12.00-13.30 (Kırmızı Salon)

 

05 EKİM 2017/05 OCTOBER 2017-PERŞEMBE

İlahiyat Fakültesi (A) / Saloon

 1. Oturum / Section II

 (Saat: 13.30-15.00)

 

 

 

Chairman / Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nazila ABDULLAZADE

Doç. Dr. Marufjan YULDASHEV, Doç. Dr. Gülnaze JURAYEVA Cedit Döneminde Özbek Dilbilimi İle İlgili Çalışmalar
Mustafa Sarper ALAP

 

Galib İsmiyle Bilinen Ancak Farklı Ülke Edebiyatlarının Türk Asıllı İki Şairi: Şeyh Galib Ve Asadullah Han Galib
Doç. Dr. Nazila ABDULLAZADE Azerbaycan Türkçesinin Tarihi İnkişafında XX. Asrın Şairi Aliağa Vahid’in Rolü
Yrd. Doç. Dr. Osman ARICAN Modern ve Yenilikçi Kırgız Şairi Süyünbay Eraliyev

Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break: 15.00 – 15.15

 

05 EKİM 2017/05 OCTOBER 2017-PERŞEMBE

İlahiyat Fakültesi (A) / Saloon

 III. Oturum / Section III

 (Saat: 15.15-16.45)

 

Chairman / Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülzar İBRAHİMOVA

Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE Birleşik Kelimeler Ayrı Yazılmalı mıdır?
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN Türkçe Fiillerin Anlam Bilimsel Sınıfları
Yrd. Doç. Dr. Gül Banu DUMAN Kelime Türetmede Yeni Bir Eğilim
Okt. Demet KARDAŞ Türk Dizilerinin Balkanlarda Türkçeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma (Hırvatistan Örneği)

 

05 EKİM 2017/05 OCTOBER 2017-PERŞEMBE

İlahiyat Fakültesi (B) / Saloon

 1. Oturum / Section I

 (Saat: 10.30-11.45)

 

Chairman / Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER

Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER Klâsik Osmanlı Tasavvuf Dili ve İnşa edici Fonksiyonu: Filibeli Ahmed Hilmi Örneği
Yrd. Doç. Dr. Belde AKA Divan Şiirinde Zihniyet Değişiminin Ayak Sesleri: Hersekli Ârif Hikmet’in Şiirlerine Dâir Bazı Dikkatler
Yrd. Doç. Dr. Kürşat Şamil ŞAHİN Klâsik Edebiyattan Modern Edebiyata Tasvir Ve Edebî Tasvir Kavramları
Yrd. Doç. Dr. Haluk ÖNER Haydar Ergülen’in Şiirlerinde Bektaşî Geleneğinin İzleri

 

Öğle Yemeği Arası / Lunch Break: 12.00-13.30 (Kırmızı Salon)

 

05 EKİM 2017/05 OCTOBER 2017-PERŞEMBE

İlahiyat Fakültesi (B) / Saloon

 1. Oturum / Section II

 (Saat: 13.30-15.00)

 

 

Chairman / Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet EMRE

Doç. Dr. Secaattin TURAL Sezai Karakoç Şiirinde Bir Diriliş İmgesi Olarak Hz. Peygamber
Yrd. Doç. Dr. Canan SEVİNÇ Kadim Geleneğe Açılan Modern Bir Kapı: Cihan Aktaş’ın Şirin’in Düğünü Adlı Romanında Nizami Gencevî’nin Hüsrev ü Şirin Adlı Mesnevisinden İzler
Yrd. Doç. Dr. Emel NALÇACIGİL ÇOPUR Nâbî’nin Ziya Paşa’nın Şiirlerine Etkisi
Araş. Gör. Gökçehan Aysel YILMAZ Yenişehirli Avnî Bey’in Mir’ât-ı Cünûn’unda Gelenek-Yenilik Çatışması

Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break: 15.00 – 15.15

 

05 EKİM 2017/05 OCTOBER 2017-PERŞEMBE

İlahiyat Fakültesi (B) / Saloon

 III. Oturum / Section III

 (Saat: 15.15-16.45)

 

 

 

Chairman / Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadır AHMETOV

Prof. Dr. Kadır AHMETOV Kazak Halkının Kültürünün Gelişmesinde Süreçler: Gelenek Ve Modernleşme
Doç. Dr. Selma ELYILDIRIM Keloğlan Masallarında Geleneğin Yansımaları
Yrd. Doç. Dr. Recep TEK Divan-ı Hikmet’te İnsan
Yrd. Doç. Dr. Muhittin TURAN Gelenek, Halk İnanışı, Âdet ve Şerh-i Mantıku’t-Tayr Örneği
Yrd. Doç. Dr.Zhala Babashova KASTRATİ Azerbaycan Edebiyatının Modernleşmesinde  Hasan Bey Zerdabi’nin “Ekinçi”    Gazetesinin Rolü

 

05 EKİM 2017/05 OCTOBER 2017-PERŞEMBE

İlahiyat Fakültesi (B) / Saloon

 1. Oturum / Section IV

 (Saat: 17.00-18.30)

 

Chairman / Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN

Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN Kitâb-ı Dedem Korkut’tan Günümüze Evlilikle İlgili Kavramlarda Süreklilik ve Değişim
Yrd. Doç. Dr. Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN Anadolu Kültüründe Doğum Ve Cinsiyet Belirleme Ritüelleri
Yrd. Doç. Dr. Berna AYAZ Geleneksel Kına Gecesi Uygulamalarının Günümüz Kent Toplum Hayatındaki Değişimi
Yrd. Doç. Dr. Ömer SARAÇ Geleneksellikten Moderniteye Boyabat Evlilik Âdetlerinde Görülen Kültürel Değişimler

 

Akşam Yemeği / Dinner Saat: 19.00

 

06 EKİM 2017/06 OCTOBER 2017-CUMA

İlahiyat Fakültesi (A) / Saloon

 1. Oturum / Section I

 (Saat: 09.00-10.30)

 

Chairman / Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ İlk Aşk Hikayesi, “Fahriye Abla” Şiiri ve Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak Filmlerinde Platonik Aşıkların Trajedisi
Okt. Zehra ERGEÇ Adalet Ağaoğlu’nun “Sen Ey Kutsal Işık” Adlı Öyküsünde Karnavalesk Unsurlar
Doç. Dr. Ümran TÜRKYILMAZ Samuel Beckett’in Geleneksel Tiyatroya Başkaldıran Oyun Sonu Ve Godot’yu Beklerken Adlı Yapıtları Üzerine Bir İnceleme
Fatih SAMRAY Bir Modernleşme Trajedisi: Leyla’nın Evi

 

 

06 EKİM 2017/06 OCTOBER 2017-CUMA

İlahiyat Fakültesi (B) / Saloon

 1. Oturum / Section I

 (Saat: 09.00-10.30)

 

Chairman / Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ertan ENGİN

Doç. Dr. Ertan ENGİN Anarşist Düşünceler Işığında Tevfik Fikret’in Şiirleri
Dr. Bilgin GÜNGÖR Gelenek-Modernite Ekseninde Bedri Rahmi’nin Şiirlerindeki İstanbul’a Bakış
Dr. Murat TAN Tuğrul Tanyol’ın Perspektifinden Şiirde Gelenek
Okt. Selami ALAN Nasreddin Hoca Romanı Üzerine Bir Değerlendirme

Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break: 10.30 – 10.45

 

 

06 EKİM 2017/06 OCTOBER 2017-CUMA

İlahiyat Fakültesi (A) / Saloon

Kapanış ve Değerlendirme Oturumu / Evaluation Session

(Saat: 10.45 – 11.30)

 

Öğle Yemeği Arası / Lunch Break: 12.00-13.30 (Kırmızı Salon)

 

06 EKİM 2017/06 OCTOBER 2017-CUMA

Gezi Programı / Travel Program:

 

Kristal Teras, Bulak Mağarası, Eski Çarşı

 

Kristal Teras: Safranbolu turizmine katkıda bulunmak amacıyla Tokatlı Kanyonu üzerinde yerden 80 metre yükseklikte ve 11 metre genişliğinde yapılan Kristal Teras (Cam seyir terası), 75 ton ağırlığı taşıyabiliyor. Roketatar mermisiyle dahi kırılmayan cam seyir terası, her biri 750 kilogram taşıyabilecek kapasiteye sahip gözenekler, 3 santimetre kalınlığında 3 parça camdan oluşuyor. Yaklaşık 400 kişiyi taşıma kapasitesine sahip olan 100 metrekareden oluşan terasta bir seferde sadece 30 bulunabilmekte ve eşsiz Tokatlı Kanyonu manzarasını bizlere sunmaktadır.

 

Bulak (Mencilis) Mağarası: Mağaranın toplam uzunluğu 6052 metre, girişe göre son noktanın yüksekliği ise 281 metredir. Mencilis Mağarası, yatay olarak gelişmiş, çok katlı, kaynak konumlu aktif ve fosil bölümlerden oluşan bir mağaradır. Birbirine bağlı üç kattan oluşan bu mağara, ilginç bir oluşum ve gelişim özelliğine sahiptir. Mağaranın en altında Safranbolu’nun içme kullanma suyuna katkıda bulunan kaynak ve mağarası, onun üzerinde de içinde görünümleri son derece güzel sarkıt ve dikit, sütün, duvar ve perde damlataşlarına sahip olan ve gelişimini kısmen tamamlamış orta kat yer almaktadır. Mağara içi ve çevresinin doğal güzelliği ve korunmuş otantik yapıları ile Bulak köyü ve Safranbolu’ya son derece yakın bir bölgede bulunması Mencilis Mağarasının cazibesini artırmaktadır.

 

Eski Çarşı: Kentin turistik ve tarihi değerlerinin yoğunlaştığı bölge daha çok “çarşı” kesimi. Kentin kuzeyinde yer alan kale ve güneyinde yer alan Hıdırlık tepesi tüm kenti izlemek için uygun seyir teraslarına sahip. Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, Eski Cezaevi Binası, Cinci Hanı ve Hamamı ile Yemeniciler Arastası turistik çekim unsurlarından. Kentin içinde görülmesi gereken pek çok tarihi yapı ziyaretçileri beklemekte.

Kentin yapılanmasında ve üretim faaliyetlerinde kendini hissettiren lonca kültürü bugün halen üretimin sürdürüldüğü demirciler, bakırcılar, kalaycılar ve semerciler çarşıları kentteki el ustalığı ile üretimin devamını sağlamakta ve kentin yerel ve özgün niteliğini günümüze taşımakta. Restore edilmesi ile birlikte özellikle de el sanatları merkezi haline gelen Arasta ve çevresindeki dükkânlar, kente gelen ziyaretçilerin gezdiği ve turistik eşya alışverişi yapabildikleri alanlar olarak ön plana çıkmakta.

Safranbolu, mahalleler halinde bir bütün olarak günümüze kadar korunabilmiş, bu nedenle de diğer kentlerden farklı olarak “Müzekent” olarak anılmakta. Bölgede bulunan yaklaşık 2.000 geleneksel yapıdan, Eski şehir merkezinde bulunan 1.007’si tescil edilerek koruma altına alınmış.

Safranbolu, geleneksel kent dokusunun da içinde bulunduğu pek çok yerel/yöresel değere sahip. Konut dokusunda doğa-insan-ev; sokak-çarşı ilişkileri son derece düzenli ve dengeli. Evler ahşap ustalığının üstün örneklerini sergilemekte. Yöresel yemekler de yerleşimin sahip olduğu tarihin bir devamı olarak karşımıza çıkmakta. Safranbolu’ya özgü yapım şekillerinden dolayı yöreye özgü pek çok yemek bulunmakta. Bunların bir kısmı Safranbolu bükmesi, etli yaprak dolması, peruhi, Safranbolu baklavası, kuyu kebabı, yayım çorbası ve gelin tırnağı. Safranbolu lokumu ise yerel kimliği yansıtan bir marka.

Safranbolu’da özellikle hediyelik eşya satışı ve gastronomiye yönelik işletmeler mevcuttur. Hediyelik eşya satışı yapan pek çok yer, geleneksel özellikleri yansıtan, ahşap işlemeciliğine dönük ürünler ile bez dokuma ve el sanatlarına yönelik ürün satışı yapmakta. Lokanta olarak belirtilen mekanlarda ise geleneksel yemeklere rastlamak mümkün. Ayrıca, destinasyon alanında, Safranbolu Kaymakamlığının ve özel sektörün işlettiği müze ve sergi mekanları mevcut. Bunlardan, Eski Hükümet Konağı olarak bilinen yapı günümüzde Kent Tarihi Müzesi adı altında Kaymakamlık tarafından müze ve sergi alanı olarak işletilmekte. Bunların yanı sıra, kaymakamlık tarafından Cıngıllıoğlu Sanat Galerisinde sergiler düzenlenmektedir. Bunların haricinde Ziraat Bankası’na ait Kızıltan Ulukavak Sanat Galerisi ve özel olarak işletilen Taşev Sanat Galerisi de kültür ve sanat alanında hizmet vermeye devam etmekte…

 

(Saat: 13:30 – 18:00)