Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Turan KARATAŞ

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

08.10.1961 Sivas/Ulaş Karataş Köyü doğumlu. İlköğretimini Ulaş’ta, orta öğrenimini Sivas’ta tamamladı. 1986 Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Fakülte öğrencisiyken başladığı gazeteciliği 1987 yılına kadar sürdürdü. Aynı yıl gazetecilikten ayrılıp Atatürk Üniversitesi’nde Türk Dili Okutmanı oldu. Bu görevde yedi yıl çalıştı. Bu arada, adı geçen üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1994 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi oldu. Aynı tarihten 1998 yılının sonuna kadar Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü. 2 Mayıs 2013 – Temmuz 2016 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı görevini yaptı.

 

Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Lisans eğitimini 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Elmalılı Hamdi Yazır’ın Görüşleri ve İlim Felsefesi” başlıklı bitirme teziyle tamamladı. Freie Universität Berlin’de “Sprache, andlung und Norm” (Dil, Davranış ve Hüküm) başlıklı tezi ile fıkıh usulü ve felsefe doktorası yaptı. 1995 yılında Türkiye’ye dönerek İSAM’da (İslam Araştırmaları Merkezi) araştırmacı olarak çalışmaya başladı. 2005-2007 yılları arasında Almanya’da Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde ve Viyana Üniversitesi’nde misafir hoca olarak bulundu. Temel ilgi alanları arasında fıkıh usulü, Osmanlı dönemi ve Meverâünnehir ağırlıklı olmak üzere İslam düşüncesi tarihi, felsefenin dil, bilgi, ahlak, tarih, siyaset, bilim, toplum gibi muhtelif konuları, Kur’an araştırmaları, Osmanlı-Batı ilişkileri ve Osmanlı’nın Batı’ya tesiri, Alman idealist felsefesi ve hermenötik gibi konular yer almaktadır.

 

Prof. Dr. Bilal YÜCEL 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

08.02.1954 tarihinde Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimimi bu ilde bitirip 1973’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Türk Dili Kürsüsüne kaydoldu. Prof. Dr. Mustafa Canpolat’ın danışmanlığında Lutfî Dîvânı, Metin-Sözlük adlı tezini hazırlayarak 1977 yılında mezun olduktan sonra Kaygusuz Abdal’ın Risaleleri: Kitâb-ı Mağlata ve Risâle-i Makâlât (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıçekim) adlı çalışmasıyla 1979 yılında yüksek lisans derecesini aldı. 1980 yılında Sivas Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalıştı. 1981’de Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde asistanlığa ve Hacettepe Üniversitesinde doktora öğrenimine başladı. Prof. Dr. Talât Tekin’in danışmanlığında hazırladığı Bâbür Dîvânı (Metin-Gramer-Sözlük) adlı teziyle 1986 yılında doktorasını tamamladı. Cumhuriyet Üniversitesinde 1987’de yardımcı doçentliğe, 1997’de doçentliğe, 2003’te profesörlüğe atandı. Bu üniversitede 1995-2008 arasında Türk Dili Bölümü Başkanı, 2008–2010 arasında Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, 2011-2013 arasında Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Bir süre Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu’nda (24. bs.) Yazı Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Hâlen Cumhuriyet Üniversitesinde hocalık mesleğini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ali GÜNEŞ

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Lisans derecesini 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden almıştır. Bir süre Ankara PTT Genel Müdürlüğünde tercüman olarak çalıştıktan sonra 1993 yılında Kars Kafkas Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlamıştır. Yüksek lisansını 1994 yılında “The Use of Modern Symbols in Virginia Woolf’s To the Lighthouse.”  adındaki teziyle İngiltere Dundee Üniversitesinden birincilikle almıştır. Aynı yıl Dundee Üniversitesinde doktorasına başlamış daha sonra ise danışmanıyla beraber Liverpool John Moores Üniversitesine geçmiştir. 1999 yılında is doktora derecesini “Virginia Woolf’s Conception of the Subject: Modernist Fluidity or Romantic Visionary?” başlıklı teziyle almıştır. Ali Güneş 1999-2007 yılları arasında, aynı zamanda kurucusu da olduğu Kafkas Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde yardımcı doçent ve bölüm başkanı olarak çalışmıştır. Eylül 2007’de bu görevinden istifa ederek Bosna Hersek Uluslararası Sarayevo Üniversitesinde doçent olarak çalışmaya başlamıştır. 2008 ile 2011 yılları arasında Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi dekanı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı programı koordinatörü olarak görev yapmıştır. Daha sonra 2010 yılında Karabük Üniversitesinde görev almış ve halen İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Aynı zamanda Karabük Üniversitesi rektör yardımcısı olarak ta görev yapmaktadır. Çalışma alanları romantik akım, modernizm, edebi eleştiri, edebiyat teorileri, kadın çalışmaları, kültürel ve politik çalışmalar gibi İngiliz Edebiyatının alt dallarından oluşmaktadır. Ali Güneş’in 2007 yılında Orient tarafından basılan Dark Fields of Civilization: a Cultural andIdeological Approach to the Issue of Women in the Novels ofVirginia Woolf ve 2012 yılında Savaş Yayınevi tarafından yayınlanan Modernism in English Literature: A Reader adında iki kitabı bulunmaktadır. Ayrıca 2002 yılında Hacettepe-Taş tarafından yayınlanan Medical Passages & Vocabulary adlı kitabın yazarları arasındadır. Ali Güneş ayrıca İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yurtiçi ve yurtdışı birçok makale ve konferans bildirisi yayınlamıştır.