Başvuru ve Bildiri Yazım Kuralları

1-) Bildiriler, Türkçe, İngilizce, Arapça dilleri ve Türkçe’nin lehçeleriyle sunulabilir.

2-) Gönderilen makaleler; resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 35 dergi sayfasını (7,000 sözcük) aşmamalıdır. Makalelerde Türkçe ve İngilizce özet (100-150 kelime arasında) ile anahtar kelimeler (5-7 kelime) bulunmalıdır.

3-) Kabul edilen bildiriler elektronik bildiri kitabında veya yazarı tarafından istendiği takdirde yayın ücreti olarak 150 TL karşılığında (%50 indirimli) TR-ULAKBİM ve uluslararası indekslerce taranan, uluslararası hakemli dergi statüsündeki İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (Journal of the Human and Social Science Researchers) (itobiad) dergisinde DEMOGE17 özel sayısı olarak yayınlanacaktır. www.itobiad.com

4-) Sempozyumda sunulacak bildirilerin daha önce herhangi bir yerde kullanılmamış ve yayınlanmamış, belirlenen konulara uygun, akademik ve özgün bir çalışma olması gerekmektedir.

5-) Dergiye gönderilecek yazılar A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ 4 cm ve sol taraflardan 5 cm boşluk bırakılarak “en az, 12nk” satır aralıklı, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 10 punto “Palatino Linotype” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Bununla birlikte, gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 12×17 cm’lik alanı aşmaması gerekir. Bu nedenle tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir. Dipnot ve kaynakça gösteriminde “MLA” veya “APA” sistemi kullanılacaktır.

6-) Bildiri kitabına gönderilecek yazılar A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ 4 cm ve sol taraflardan 5 cm boşluk bırakılarak “en az, 12nk” satır aralıklı, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 11 punto “Palatino Linotype” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Bununla birlikte, gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin bildirinin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları için 12×17 cm’lik alanı aşmaması gerekir. Bu nedenle tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir. Dipnot ve kaynakça gösteriminde “MLA” veya “APA” sistemlerinden biri tercih edilebilir.

7-) Sempozyum oturumlarında bildirilerin sunum süresi 15 dakika olacaktır. Soru ve tartışma bölümleri için 10 dakika ayrılacaktır.