Sempozyum Hakkında

Sayın katılımcılar,

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi olarak 04-06 Ekim 2017 tarihlerinde Dil ve Edebiyat alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek fikir ve sanat anlayışlarını paylaşmak, amacıyla I. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek sempozyumunu düzenlemekten büyük onur duymaktayız.

Bilindiği üzere Rönesans, Reform, Aydınlanma gibi gelişmelerin sonucunda siyasi, sosyal, ekonomik, bilimsel, teknik ve kültürel alanlarda yaşanan gelişmeler Batı’da modernleşme olarak adlandırılmış ve tüm dünyayı etkisi altına almıştır.

Ülkemizi örnek alacak olursak, özellikle, yönetici kesim tarafından başlatılan modernleşme çabalarında edebiyat, 19. Yüzyıldan itibaren modernleşmenin topluma benimsetilmesinde etkin bir araca dönüşür. Bu süreç, modern dil ve edebiyat anlayışlarına ortam hazırladığı gibi modernleşmenin gelenekten kopmak olarak anlaşılmasına da sebep olur. Böylece sosyal ve kültürel hayatın bir yansıması olarak dil ve edebiyat alanlarında görülmeye başlayan eski-yeni karşıtlığı günümüze kadar etkisini sürdürür.

Asırlarca milletlerin teşekkülüyle gelişen manevi, kültürel ve milli değerler tesirinde oluşan farklı ve rengârenk gelenekler milletlerin hayatını diri tutan unsurlardır. Dolayısıyla gelenekler olmadan bugünün ve geleceğin düzeni, inşası ve ikbali mümkün değildir. Geleneğe bağlı kalmak geçmişe saplanıp kalmak olmadığı gibi modernleşme de geçmişi yani eskiyi yıkmak demek değildir Nesillerin birbirine bağlanmasında en önemli etken Ahmet Hamdi Tanpınar’ın deyimiyle değişerek devam etmek, devam ederek değişmektir. Biz, bütün kültürlerde geleneğin, modernleşmenin temeli olduğu gerçeğini hatırlatarak geleneğe dayanmadan geleceğin yaratılamayacağını, dil ve edebiyat eserleri ve çalışmaları üzerinden sunmak amacındayız.

Bu vesileyle dünya üzerinde dil ve edebiyat alanlarında çalışan bilim ve sanat insanlarını bir araya getirerek, geleneksel ve modern dil ve edebiyat anlayışları hakkında geçmişten geleceğe metot, kuram, fikir ve sanat anlayışlarını tartışmak, paylaşmak, gelenekten beslenen modern dil ve edebiyat yöntem ve teorileri üretebilmek, edebî ve kültürel problemlere çözüm aramak, öneriler ileri sürmek, rasyonel yaklaşım açıları bulmak, ortak paydaya gelebilmenin yollarını araştırmak ve faaliyetlerimizi koordine etmek amacıyla düzenlediğimiz sempozyuma katılımlarınızı bekler, sizleri Karabük Üniversitesi ve Dünya Miras Kenti Safranbolu’da ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyacağımızı bildirmek isteriz.

Bütün ortaklarımıza ve katılımcılarımıza katkılarından ve ilgilerinden dolayı teşekkür eder, bilimsel etkinliğimizin herkes için faydalı ve verimli olmasını temenni ederiz.

Sempozyum, alanında uzman kişilerin katılacağı müzakereli açılış konuşmalarından sonra gerçekleşecek oturumlar şeklinde düzenlenecektir.

Saygılarımla.

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Zeki TEKİN